SMED, Lean, 5S, OEE, Six Sigma, TOC, kaizen….. Voor velen is de wereld van operationele management systemen tegenwoordig een opeenstapeling van ondefinieerbare kreten. Allen met hun eigen specialisten en consultants.   In veel gevallen bieden deze een passende oplossing voor uw probleem echter, volgens E2 management zit de kracht in het toepassen van de juiste mix van systemen.   Single piece flow (lean) is niet altijd haalbaar op uw huidige machinepark en investeringsruimte is niet altijd aanwezig. De eerst winst is niet zelden te halen met het ontlasten van uw bottle neck (TOC) en goed regulier overleg met uw medewerkers (kaizen). Versterk de zwakste schakel, en je versterk het geheel! E2 Management streeft naar oplossingen die snel realiseerbaar zijn en zowel voor uitvoerenden als leidinggevenden ‘grijpbaar’ zijn. Dit garandeert de beste verankering van de nieuwe werkwijze in uw organisatie, en daardoor het beste resultaat. Onze kijk is breder dan alleen het operationele deel. Productie flexibilisering zal door uw commerciële team als zeer gewenst worden ervaren. En heeft u ooit nagedacht over wat klantorder gestuurde productie en een gehalveerde levertijd u aan additionele omzet kunnen brengen? Of aan het werkkapitaal dat beschikbaar komt zodra uw tussenvoorraad verminderd wordt? Een mix van Goldratt's T.O.C, Lean manufacturing, bedrijfskundige kennis en een ruime operationele werkervaring zijn in onze denk en werkwijze onze grootste inspiratie bron. Energiek en Effectief De werkwijze van E2 Management is het beste in de praktijk te ervaren! Visie op operationeel management Disclaimer Adviseert, realiseert en beheert